^
Dr. Rolf Breidenbach HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

Dr. Rolf Breidenbach

Vorsitzender der Geschäftsführung
HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
„Als globaler Automobilzulieferer digitale Chancen nutzen“
KurzbiographieAussagen